La Xarxa Acadèmica i de Recerca Espanyola (RedIRIS) ha atorgat al Servei de Correu Electrònic de la URV el certificat RACEv2 (Red Académica de Correo Electrónico) de nivell Avançat. Aquest és un programa de la RedIRIS que avalua i certifica la qualitat del servei de correu electrònic de les universitats de l’Estat. La consecució d’aquest nivell certifica la qualitat amb que la Universitat ofereix aquest Servei a tota la Comunitat Universitària.

Aquests reconeixement, el primer d’una Universitat Pública Catalana, ha estat atorgat després d’avaluar-se 31 paràmetres diferents del Servei de Correu Electrònic. La URV ha estat la tercera universitat millor puntuada, després de les universitats de Saragossa i de La Rioja.

RACEv2 és una iniciativa que té com a objectiu exposar les millors recomanacions per a dissenyar, configurar i gestionar un Servei de Correu Electrònic. Tant des del punt de vista de l’excel•lència en la qualitat del Servei ofert tan als usuaris locals de la institució, com a la resta de les entitats amb les que intercanvia correus electrònics.

Aquestes recomanacions s’estructuren en criteris de qualitat, classificats segons un àmbit d’aplicació i assignats a diferents nivells, que permeten mesurar la qualitat del Servei de Correu Electrònic d’una organització, i promoure la millora del mateix.