El ple del Consell Social de la Universitat Jaume I, reunit avui dilluns 16 de novembre de 2009, ha informat favorablement per a l’aprovació dels plans d’estudis de Grau a impartir en el curs acadèmic 2010/2011 corresponents a set titulacions: Grau en Administració d’Empreses i Màrqueting, Grau en Economia, Grau en Finances i Comptabilitat, Grau en Psicologia, Grau en Mestre d’Educació Primària, Grau en Mestre d’Educació Infantil i Grau d’Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.  

D’altra banda, el Consell Social també ha pres coneixement dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Jaume I per a 2010, així com de diverses variacions pressupostàries i de l’estat d’execució del pressupost.

Finalment, el Consell ha nomenat al vocal Manuel González Cudilleiro per a formar part del Consell Valencià d’Universitat i del Consell de Govern de l’UJI en substitució de Vicente Mira Franch, que ha deixat de ser vocal del Consell Social.