El programa Campus d’Excel·lència Internacional és un pla estratègic que pretén l’excel·lència a nivell internacional en tots els àmbits de la universitat: en la qualitat de la recerca, en la docència i en la transferència de coneixement, en la qualitat de vida del campus, i en la integració amb l’entorn.

El projecte presentat per la UAB, «UAB Campus d’Excel·lència Internacional: Aposta pel Coneixement i la Innovació», es basa en tres grans objectius: la priorització de la nanociència i la biotecnologia com a línies estratègiques de recerca; la internacionalització i l’atracció de talent; i la integració de les entitats socials, culturals i d’I+D+i de l’entorn. Per tot això, la UAB té un aliat estratègic en contacte directe amb el campus: el sincrotró ALBA, la infraestructura científica més important d’Espanya.

El pla presentat per la UAB per als propers quatre anys suposarà una inversió de 96m€ (96.182.616),dels quals 32,5m€ procediran del préstec sense interès que el Ministeri d’Educació concedirà si la proposta surt endavant. La resta del finançament procedirà de fons ja adjudicats a la universitat. Una part d’aquests fons són els 4M€ que la UAB ha obtingut com a subvenció del MICINN en el marc del subprograma d’I+D+i de la convocatòria Campus d’Excel·lència Internacional que es va decidir el 29 de setembre passat. En aquesta convocatòria, en la que el MEC i el MICINN avaluaven un resum del pla estratègic que avui es presenta, la proposta de la UAB va ser un dels projectes millor valorats pels avaluadors.

Els 96,182,616 € del projecte es desglosarien de la següent manera: 61.680.000€ serien destinats a la millora docent i a la implantació i adaptació al EEES, 17.043.616 € serien per a la millora científica i per a la millora de la transferència del coneixement i la tecnologia, i 17.459.000€ es destinarien a la transformació del campus per a un model social i integral, i per a la millora en la interacció entre el campus i el seu entorn.

Per al desenvolupament del projecte, la UAB ha establert convenis d’adhesió amb més de 100 entitats de l’entorn que inclouen la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Barcelona, de Cerdanyola, de Rubí, de Sabadell, de Badalona, de Sant Cugat, de Terrassa, de Ripollet i de Badia, el CSIC, el Parc Tecnològic del Vallès, el Sincrotró ALBA, el parc empresarial ESADE CREAPOLIS, l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya), a més dels 28 instituts i centres d’investigació del Parc de Recerca UAB, empreses del voltant com la farmacèutica Esteve i les spin-offs incubades a la universitat, i els instituts de recerca dels 5 hospitals adscrits a la universitat.

A més llarg termini, la UAB pretén que el projecte UAB Campus d’Excel·lència Internacional sigui el punt de partida del futur «Cluster del Coneixement UAB-30», una iniciativa per vertebrar el conjunt de centres d’I+D+i i el teixit productiu, social i cultural de l’entorn al voltant de l’autopista AP7/B-30, un dels eixos més dinàmics d’Espanya. La visió a llarg termini del projecte és consolidar aquest nucli com el pol d’innovació més important del Mediterrani i situar la UAB entre les millors universitats d’Europa en els rànquings internacionals.

Per al període cobert pel finançament del programa Campus d’Excel·lència Internacional, és dir, el quatrienni 2009-2012, la UAB s’ha plantejat objectius i actuacions concretes que es desenvoluparan en sis àmbits:

– En l’àmbit de la millora docent, la UAB durà a terme accions per millorar la internacionalització de l’oferta acadèmica, incrementar la mobilitat dels estudiants i l’atracció de talent, facilitar l’accés a la informació dels centres que integren el projecte i millorar els espais docents.

– En l’àmbit de la millora científica, la UAB incrementarà l’activitat investigadora en les àrees estratègiques prioritàries de la nanociència i la biotecnologia, s’aprofundirà en la cohesió dels centres que integren el projecte, i es millorarà la internacionalització de la recerca.

– En l’àmbit de la transformació per al desenvolupament d’un model social integral, la UAB pretén realitzar millores urbanístiques i arquitectòniques per garantir l’accessibilitat i la mobilitat, millorar les infraestructures telemàtiques, fomentar la participació dels municipis veïns en les activitats de la universitat, i promoure la igualtat entre homes i dones.

– En l’àmbit de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, la UAB millorarà el grau d’internacionalització de l’oferta acadèmica i l’atracció d’estudiants estrangers, adaptarà els espais i les eines tecnològiques del campus a les noves metodologies docents i potenciarà el valor didàctic del mateix campus.

– En l’àmbit de la transferència del coneixement i de la tecnologia a la societat, la UAB pretén millorar l’eficiència dels processos de valoració del coneixement, consolidar el Parc de Recerca UAB, fomentar la formació i la cultura emprenedora del campus i la creació de spin-offs, i millorar les infraestructures dels serveis cientificotècnics.

– I en l’àmbit de la interacció amb l’entorn territorial, la UAB projecta aprofundir en la integració dels centres que conformen l’entorn d’I+D+i, incrementar las participació dels municipis i entitats socials, i establir aliances amb altres universitats.