La UB torna a despuntar com l’única universitat de l’àmbit espanyol entre les 200 millors universitats del món, segons l’Academic Ranking of World Universities 2009, un informe de caràcter anual que, des del 2003, publiquen el Centre for World-Class Universities i l’Institute of Higher Education de la Universitat Jiao Tong de Xangai (Xina). La nova edició del rànquing revisa la producció científica i acadèmica de més de 1.000 universitats -en l’edició anterior eren 2.000 centres- i publica, via web, els resultats dels millors 500 centres universitaris de tot el món, d’acord amb indicadors bibliomètrics sobre l’activitat acadèmica i de recerca. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats de Harvard, Stanford i Califòrnia-Berkeley (Estats Units) i la de Cambridge (Regne Unit), que torna a ser la universitat europea millor valorada.

Entre les 80 millors universitats europees

A escala europea, les universitats de Cambridge, Oxford i la University College of London lideren el rànquing del 2009, i la UB és l’única universitat de tot l’Estat dins de les 80 millors universitats europees. A més de la UB, entre les 500 millors institucions d’educació superior en l’àmbit internacional figuren, a escala estatal, la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de València (situades en la franja 201-302 del rànquing mundial), la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de València (situades en la franja 303-401), i la Universitat de Granada, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Santiago de Compostella, la Universitat de Sevilla i la Universitat de Saragossa (situades en la franja 402-501).

La UB és també una de les 100 millors universitats del món en l’àmbit de coneixement de medicina clínica i farmàcia, i destaca com l’única universitat espanyola de les 100 millors del món pel que fa a algun dels àmbits considerats al rànquing (ciències naturals i matemàtiques; enginyeria, tecnologia i informàtica; ciències de la vida i agricultura; medicina clínica i farmàcia, i ciències socials).

Per disciplines, la UB forma part de l’elit mundial de les 100 millors universitats en química, juntament amb la Universitat Politècnica de València i la Universitat de Saragossa. En altres disciplines, el rànquing de les 100 millors cita també la Universitat Autònoma de Madrid (matemàtiques), la Universitat Pompeu Fabra (informàtica) i la Universitat de València (física).

La metodologia de l’Academic Ranking of World Universities 2009 inclou l’anàlisi de dades bibliomètriques sobre el nombre de premis rellevants (premis Nobel, medalles Field) obtinguts per l’alumnat i el professorat de les universitats; els investigadors més citats en les 21 àrees de recerca determinades pel Thomson ISI (Institute for Scientific Information); els articles publicats a Nature i Science durant el període 2004-2008 i els registrats al Science Citation Index Expanded (SCIE) i al Social Science Citation Index (SSCI) durant l’any 2008, i, finalment, l’eficiència acadèmica en funció de les dimensions de la institució.

Excellència en economia, matemàtiques, física i psicologia

La UB també destaca, segons el CHE-ExcellenceRanking 2009 que edita el Centre for Higher Education Development (CHE) amb seu a Alemanya, en el grup d’excellència en economia, matemàtiques, física i psicologia dels millors centres universitaris europeus. La UB, per tant, forma part del 10 % d’universitats europees que han excellit en quatre àmbits del coneixement, i és líder a escala estatal en aquest indicador. En l’àmbit europeu, les universitats de Cambridge i d’Oxford són les úniques destacades en sis àrees de coneixement, i la gran majoria de centres universitaris -el 49,5 %- únicament sobresurt en una d’aquestes àrees.

L’informe Identifying the Best: The CHE ExcellenceRanking for Natural Sciences, Economics, Political Science and Psychology in Europe l’elabora el Centre for Higher Education Development, que fomenta les reformes del sistema universitari i cada any publica una nova edició del rànquing amb l’objectiu de facilitar la comparació en diversos camps del coneixement dels millors centres universitaris i de recerca a tot Europa. Els criteris per formar part del grup d’elit de les universitats europees fan referència als resultats d’excellència en indicadors de l’activitat investigadora (publicacions, citacions, etc.), i l’orientació internacional de la institució, d’acord amb la mobilitat d’estudiants i del personal docent, i del màster Erasmus Mundus.

En l’àmbit de l’economia, la UB forma part del grup d’excellència de centres universitaris europeus i destaca en indicadors sobre citacions i mobilitat estudiantil. En matemàtiques, els indicadors de la UB que la situen en el grup d’excellència són els de publicacions, citacions i documents més citats. En el grup d’excellència de física, la UB sobresurt en els indicadors de publicacions, citacions i beques Marie Curie. En psicologia, han estat decisius els resultats de la UB en publicacions, mobilitat estudiantil i els màsters Erasmus Mundus.

L’any 2008, la UB i la UAM també van liderar el rànquing estatal per àmbits del coneixement (física i matemàtiques), i en l’edició del 2009 les altres institucions citades en grups d’excellència són la Universitat Pompeu Fabra (economia i ciències polítiques), la Universitat Autònoma de Madrid (física i matemàtiques), la Universitat Autònoma de Barcelona (economia), la Universitat de Cantàbria (economia), la Universitat Complutense de Madrid (economia), la Universitat Carlos III de Madrid (economia), la Universitat Politècnica de Madrid (economia) i, finalment, la Universitat de València (psicologia).

El CHE-ExcellenceRanking 2009 també conté informacions d’interès sobre els estudis de màster i de doctorat a escala europea, i dades referents als grups de recerca, facultats, etc. L’estudi es proposa millorar l’oferta informativa dels centres d’educació superior a Europa, a més de visibilitzar la competitivitat i el potencial investigador universitari en el marc europeu.
Per a més informació, consulteu:

Academic Ranking of World Universities 2009
http://www.arwu.org/ARWU2009.jsp

CHE-ExcellenceRanking 2009

http://www.excellenceranking.org/eusid/EUSID