El rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, ha presentat hui en el Claustre l’informe sobre la situació econòmica i financera de la institució a dia 17 de novembre. Francisco Tomás ha indicat que la Generalitat deu, a un mes d’acabar l’any, un total de 69.259.113 d’euros. En la seua intervenció ha indicat que la subvenció assignada per la Generalitat a la Universitat pujava a 277.039.446 euros dels quals estan pendents de cobrament a data de hui les tres últimes mensualitats per l’import esmentat.

En cas que la Generalitat complisca el seu compromís i abans de la fi de l’exercici abone els diners, l’any es liquidarà amb equilibri pressupostari entre ingressos i despeses. En cas que la Generalitat no abone els milions pendents es tancarà l’any 2009 amb un dèficit elevat, en paraules del rector podria ser «una catàstrofe econòmica que ens obligaria a prendre mesures perquè la institució puga continuar l’activitat acadèmica». Segons el rector el pressupost d’enguany aprovat pel Consell de Govern ja era ajustat. De fet en aquest 2009 els serveis van reduir el seu pressupost un 10%.

La major part dels ingressos de la Universitat li arriben de les administracions públiques: de l’Estat, la Generalitat i la Unió Europea. La Generalitat (incloent convenis de diverses conselleries al marge de la subvenció ordinària) li deu a la institució acadèmica més de 73 milions d’euros del pressupost d’enguany, a més del deute històric que sumat puja a més de 260 milions. En el cas de l’Estat el deute d’enguany és de quatre milions i mig, i amb el pendent d’exercicis anteriors arriba a més de set milions. I la Comissió Europea deu enguany més de cinc milions, amb el deute anterior puja a més de huit. En total se li deuen a la Universitat de València més de 84 milions de l’exercici 2009, i més de 278 milions si es té en compte el deute que s’arrossega d’exercicis anteriors.

Segons el rector aquests comptes han obligat a buscar finançament a curt termini en el sistema financer per un import equivalent a 90 milions d’euros. «Tenim unes pòlisses de crèdit de 70 milions d’euros i ja hem consumit 41 milions. Aquesta situació no es podrà mantindre molt anys», ha indicat Francisco Tomás.

Previsió 2010

En 2010 hi ha prevista una lleugera reducció dels ingressos previstos respecte de l’any passat. La Generalitat ha previst destinar a la Universitat 274,2 milions. Però tal com ha recordat el rector encara està pendent el debat pressupostari de les Corts Valencianes.

Els sous i salaris dels treballadors públics augmentaran al voltant del 0,3% encara que la massa salarial ho farà al voltant del 3,5% per les despeses consolidades en matèria retributiva com ara antiguitat, quinquennis, sexennis, entre altres. El Consell de Direcció ha previst un creixement zero en les diverses unitats de despesa. D’altra banda, es proposa que es continuen executant les obres actualment en curs.

Les previsions d’altres ingressos no són positives. Les partides pressupostàries per a la investigació baixaran. Hi haurà una reducció de recursos que entren en el sistema nacional d’I+D+i. La Universitat ingressa un 25% del pressupost per recursos propis.

Francisco Tomás ha recordat la selecció de la Universitat de València com a Campus d’Excel•lència de la Universitat de València. El finançament per a desenvolupar-lo, segons el rector, ha de partir en un 60% de l’Estat i la Comissió Europea.

D’altra banda, el Claustre ha aprovat el reglament d’eleccions a rector o rectora per tal d’adaptar-lo a les últimes modificacions de la LOU. A més, el síndic de Greuges, Enrique Gomez, ha presentat l’informe de la sindicatura.

El rector ha dedicat unes paraules al professor i claustral Xavier Gómez, que va morir la passada setmana.

En el torn de preguntes el BEA ha exposat davant el Claustre la continuïtat i millora de l’extensió universitària d’Ontinyent, i d’altra banda, l’exigència que la docència en valencià es respecte. El representant de Campus Jove ha manifestat que el seu col•lectiu va ser el primer en demanar la continuïtat d’Ontinyent. A l’inici del Claustre estudiants de diversos col•lectius han pres la paraula i han criticat entre altres la convergència europea.

Un grup del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat s’ha manifestat per a demanar l’homologació salarial amb la resta d’universitats valencianes.

Aquest ha estat l’últim claustre amb els components actuals, ja que la pròxima setmana hi ha eleccions per a renovar-lo.