El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat per unanimitat en la seua sessió de hui el primer pla d’igualtat de la institució acadèmica. El Pla d’Igualtat ha sigut presentat pel vicerector de Convergència Europea i Qualitat i per la delegada del rector per a la Igualtat, Olga Quiñones. El vicerector ha recordat que en la modificació dels Estatuts de la institució aprovada en 2004 es va introduir la igualtat entre homes i dones com a principi inspirador de la Universitat de València i s’establí l’acció positiva com a instrument per aconseguir aquesta igualtat. Antonio Ariño ha destacat també que el Pla Estratègic de la Universitat, aprovat en 2007, manifesta que la institució es compromet a “desenvolupar una política d’igualtat de gènere, que ha d’incloure com a primer pas la creació de la Unitat d’Igualtat”. La professora Olga Quiñones ha assenyalat que la desigualtat entre dones i homes en els òrgans de Govern de la Universitat és evident i que “això ens fa més ineficients”. La delegada del rector ha explicat que el Pla d’Igualtat s’estructura en cinc eixos, que són els següents: diagnòstic i visibilitat; creació d’una cultura d’igualtat, comunicació i sensibilització; aspectes laborals (accés, ascens, promoció i condició de treball); i participació i Govern.

El Consell de Govern ha aprovat també el Pla de Prevencions de Riscos Laborals de la Universitat de València. Aquest pla ha sigut presentat per la vicerectora d’Administració i Serveis, Enriqueta Vercher i pel director del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, Màrius Fuentes. El professor Fuentes ha explicat que el Pla de Prevenció és l’eina mitjançant la qual s’integra la prevenció en el sistema general d’una empresa, en aquest cas la institució acadèmica. Per a realitzar l’acció de prevenció de riscos, el pla fixa l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments i els recursos necessaris.

D’altra banda, el Consell de Govern ha aprovat la signatura de convenis de col·laboració amb la Universitat de Xangai, amb l’Institut Estatal de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de Rússia, amb l’Institut Llatinoamericà de l’Acadèmia de Ciències de Rússia, amb la Pontifícia Universitat Catòlica Argentina i amb la Universitat Federal de Cearà (Brasil). Així mateix el Consell de Govern ha aprovat la signatura d’un conveni específic amb la Universitat Internacional Valenciana (VIU) per designar al professor de la Universitat de València Francisco Javier Palao director de la Càtedra de Dret Foral Valencià que ha posat en marxa la VIU.

També per unanimitat, el Consell de Govern ha aprovat la concessió dels premis extraordinaris de les titulacions de Física, Òptica i Optometria, Psicologia, Logopèdia, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (Telemàtica), Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, Mestre d’Educació Física, Mestre d’Educació Musical, Mestre d’Educació Especial, Mestre d’Audició i Llenguatge i Mestre de Llengua Estrangera.

Entre altres temes, el Consell de Govern ha aprovat així mateix l’annex de l’acord de condicions de treball per al Personal d’Administració i Serveis. La vicerectora d’Administració i Serveis, Enriqueta Vercher, ha destacat al respecte que a aquest acord s’arriba amb el recolzament de totes les centrals sindicals, després d’un procés de negociació en el qual tots han fet renúncies per tal d’arribar a una solució de consens.