El microsistema ha estat desenvolupat pel grup de recerca MINOS en el projecte ‘Nano2Hybrids’ finançat per la Comissió Europea dins el 6è Programa Marc i amb la col•laboració de dues institucions de recerca Belgues, una de Luxemburg i l’empresa SENSOTRAN, SL. (amb seu al Prat de Llobregat) que serà qui explotarà la patent.

El microsistema patentat compta amb una agrupació de sensors integrats monolíticament. La utilització d’una agrupació de sensors, basats en nanotubs de carboni funcionalitzats amb diferents nanopartícules de metalls, permet la detecció selectiva de traces de benzè en presència d’altres gasos interferents. El principi de detecció es basa en el fet que l’adsorció del benzè en algunes de les nanopartícules de metall emprades resulta en una transferència de càrrega elèctrica en el sistema molècula-nanopartícula-nanotub.

El fet de que els sensors treballin a temperatura ambient permet que el microsistema trobi aplicació principalment en sistemes de detecció i protecció personal dins les indústries química, petroquímica, estacions de servei, així com en aplicacions domèstiques, aeronàutiques o en laboratoris de recerca. Fins ara, no existeix cap detector de benzè transportable i pràctic, de butxaca, d’ús personalitzat. També és important i útil desenvolupar un sensor de benzè perquè es tracta d’un material químic tòxic (cancerígen) i perillós (inflamable).

Actualment existeixen dispositius electrònics capaços de detectar la presència de determinats gasos en l’ambient. Però la majoria no son prou petits i econòmics com per fer-ne un ús personal, aspecte molt important quan es tracta de gasos tòxics i perillosos, com el benzè.

Nano2Hybrids

El projecte europeu Nano2Hybrids té per objectiu obtenir aparells de butxaca personal capaços de detectar gasos en l’ambient, com en aquest cas el benzè. Per això es treballa en sensors electrònics basats en nanotecnologia.

La base de treball són els nanotubs de carbó. Estructures en forma de cilindre, buits a l’interior, i amb les parets constituïdes per àtoms de carbó. Tenen una longitud d’algunes micres (1000 micres = 1 mil•límetre), però amb un diàmetre d’entre 1 i 15 nanòmetres (1000 nanòmetres = 1 micra). Els nanotubs de carbó, que tenen múltiples aplicacions.

En el cas dels sensors de gasos s’aprofita que la seva conductivitat elèctrica varia en contacte amb determinats gasos. Amb l’adhesió de petites agrupacions d’àtoms, en particular metalls, en posicions predissenyades i controlades, s’augmenta la sensibilitat i la selectivitat.