UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA

Els estudiants de la llicenciatura i del Grau de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona podran fer pràctiques remunerades a les oficines judicials pròximes al campus de la Universitat a partir d’aquest curs acadèmic, 2010-2011. Es tracta del primer conveni d’aquestes característiques que se signa entre la UAB, el Departament de Justícia de la Generalitat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Han signat el conveni el degà de la Facultat de Dret de la UAB, Josep Maria de Dios; la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, en nom del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); la consellera de Justícia de la Generalitat, Montserrat Tura; i la secretària de govern del TSJC, Maria Antònia Amigó de Pala.

L’objectiu és que els estudiants coneguin més intensament l’àmbit de l’administració de justícia i, així, es fomentin les vocacions per incorporar futurs jutges o secretaris judicials al sistema.

Mitjançant aquest conveni, els estudiants de la UAB seleccionarà els estudiants que hagin sol·licitat participar en aquest programa de cooperació educativa i els proposarà al Departament de Justícia, qui farà la selecció d’acord amb la proposta que li faci la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia. Està previst que aquest curs s’incorporin 15 estudiants al programa.

Les pràctiques es faran en les oficines judicials que la sala de Govern del TSJC hagi designat, tenint en compte la càrrega de treball. Els estudiants seleccionats desenvoluparan les pràctiques sota la supervisió d’un tutor que es responsabilitzarà del seguiment i de la seva avaluació.