UNIVERSITAT DE BARCELONA

El Paranimf de la UB acull el dijous, 14 d’octubre, a les 18 h l’acte Passat, present i futur del dret civil català. L’organització de la jornada és a càrrec de la UB, la UAB i la UPF, i hi intervindran els catedràtics de Dret Civil, Dr. Ferran Badosa (UB); Dr. Lluís Puig (UAB) i Dr. Pau Salvador i Coderch (UPF). Així mateix presidiran l’acte els degans de les facultats de Dret de les tres universitats i la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Tura.

La Compilació del Dret Civil català es va aprovar el 20 de juliol de 1960, fruit d’un procés d’elaboració llarg i complex i de la tasca d’una comissió de juristes formada a aquest efecte. La commemoració del 50è aniversari es proposa, doncs, retre homenatge als juristes que, malgrat les limitacions pròpies d’unes circumstàncies polítiques adverses, van ser capaços de redactar una llei molt important pel seu contingut i per la incidència social i política que implicava. D’altra banda, també es vol commemorar que, cinquanta anys després, Catalunya està culminant el procés de codificació del dret civil català. Amb la promulgació de la Constitució espanyola de 1978 i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979, es va restablir la capacitat legislativa, en el marc d’una concepció plurilegislativa de l’Estat, que possibilita l’actualització, la modernització i el desenvolupament del dret civil català. Així mateix, l’article 5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya proclama els drets històrics del poble català com a fonament de l’autogovern de Catalunya, com també de les nostres institucions seculars i de la tradició jurídica catalana.

El dret civil és el conjunt de normes que regulen les relacions personals entre la ciutadania en els aspectes més diversos de la vida, des del naixement fins a les conseqüències de la mort. Per aquest motiu és el dret més característic d’una comunitat. Les seves normes s’han elaborat a través del temps i formen part de la cultura del país. Les institucions legals que integren el dret civil de Catalunya es poden agrupar en cinc àmbits: persona, família, drets reals, contractes i successions.