UNIVERSITAT DE BARCELONA

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha presentat la Talaia de les crisis, un grup de treball i opinió, l’objectiu del qual és la reflexió, des del coneixement científic, sobre la situació actual de crisi econòmica, les transformacions de la societat i els canvis pel que fa als valors (per això s’anomena en plural «de les crisis»). Es tracta, principalment, de posar la capacitat d’anàlisi d’un grup pluridisciplinari i interdisciplinari d’experts de la Universitat de Barcelona al servei de la societat catalana i espanyola, el qual emprendrà una anàlisi de la situació actual a partir de les dades existents, i d’altres qüestions relacionades amb l’entorn d’aquest tema, amb l’objectiu de seguir l’actualitat i les perspectives de futur i de canvis a mijà i a llarg termini.

El rector de la Universitat de Barcelona ha afirmat que aquesta iniciativa respon a la «vocació de servei social que té la UB i al seu propòsit d’obrir-se a la societat». Així mateix, ha afegit que «la universitat és la institució millor valorada per la societat, i, com a tal, té la missió i la responsabilitat de transferir a la societat no només coneixement, sinó també capacitat d’anàlisi, independència, llibertat i esperit crític, amb la finalitat d’orientar-la en les crisis que l’afecten».

La Talaia de les crisis s’organitza a partir de sessions internes de treball i de reunions amb experts que són convocats per debatre un tema en concret de la seva especialitat o experiència.

A partir d’una anàlisi aprofundida de la realitat actual i de les tendències, es tracta d’elaborar un diagnòstic continuat, unes previsions al més ajustades possible i, quan escaigui, un dictamen sobre les mesures públiques i les conductes privades que són factibles i desitjables en cada moment.

La Talaia de les crisis emetrà comunicats de seguiment, i a petició d’entitats ciutadanes, associacions i partits, empreses privades o administracions públiques, estarà disposada a fer dictàmens o informes puntuals més específics.

Actualment, són membres permanents d’aquest grup: el Dr. Pere J. Quetglas, president de la Comissió i vicerector d’Informació i Comunicació; el Dr. Gonzalo Bernardos, vicerector d’Economia; la Dra. Pilar González, professora especialista en treball de grups; el Dr. Andreu Grau, professor d’Història de la Filosofia Medieval; el Dr. Jacint Ros Hombravella, professor de Política Econòmica; el Dr. Miquel Candel, professor d’Història de la Filosofia Antiga; el Dr. Luis Navarro, professor d’Història de la Física; el Dr. Adrià Casinos, professor de Biologia i el Dr. Francesc Mercadé, assessor en polítiques de comunicació.