UNIVERSITAT DE LLEIDA

Una recerca liderada per investigadors de la UdL i l’IRB que publica PLOS Biology

Investigadors del grup de Cicle Cel·lular de la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida) han descobert com funcionen les petites màquines moleculars que senyalitzen i reparen els cromosomes malmesos; un procés que pot tenir futures aplicacions en àmbits com el tractament del càncer. Els resultats de la recerca, realitzada en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i el departament de Genètica i Radiació Oncològica de la Universitat de Rotterdam, s’acaben de publicar a la prestigiosa revista internacional PLOS Biology.

La investigació, dirigida pel professor de la Facultat de Medicina de la UdL, Jordi Torres Rosell, s’ha centrat en l’activació dels enzims encarregats d’enganxar una proteïna molt petita anomenada SUMO amb altres proteïnes reparadores que eliminen els danys al genoma. «Els anys, l’exposició a radiacions com la llum del Sol, o els molts productes químics als què estem contínuament exposats poden malmetre els nostres cromosomes. Si no es repara bé el dany, les cèl·lules es fan velles, moren, o pitjor encara, poden acabar generant un tumor», explica Torres.

Leer el resto de la noticia

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Segons un estudi publicat pel grup Nature en què participa la UdL

La suplantació del servei ecològic que proporcionen les aus carronyaires per l’eliminació artificial de cadàvers de les explotacions ramaderes augmenta les emissions de gasos d’efecte hivernacle, segons afirma un estudi que avui publica Scientific Reports, revista d’accés obert del prestigiós grup Nature, en què participa l’investigador de la Universitat de Lleida (UdL) Antoni Margalida. Els experts ho atribueixen a la normativa europea desenvolupada arran de la crisi de les vaques boges (2002/1774/EC).

La recerca – amb el títol Supplanting ecosystem services provided by scavengers raises greenhouse gas emissions- assegura que l’obligatorietat de retirar i destruir tots els cadàvers a plantes autoritzades provoca l’emissió a l’atmosfera de 77.344 tones de CO2 com a resultat del transport, el que representa el 25% de les emissions derivades del cultiu d’arròs o el 8% de la indústria química. A més, l’eliminació artificial de les restes animals també suposa el pagament anual per part dels ramaders i les administracions públiques d’uns 40 millones d’euros a les companyies d’assegurances.

Leer el resto de la noticia

UNIVERSITAT DE LLEIDA

La professora Gemma Filella, per encàrrec d’Activa Mútua 2008

La Universitat de Lleida (UdL) ha dissenyat el primer videojoc a nivell de l’Estat espanyol per millorar el clima laboral i el rendiment a l’empresa, basant-se en la resolució assertiva dels conflictes interpersonals. La professora de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, Gemma Filella, és la responsable d’aquest projecte, encarregat per Activa Mútua 2008 i desenvolupat tècnicament per la firma catalana Kaneda Games, que s’ha entregat avui. L’eina educativa Alter Training Master Activa Mutua, editada en català, castellà i anglès, integra 30 conflictes que inclouen tant relacions horitzontals com verticals. També contempla la paritat de sexes.

Els objectius específics del joc són en primer lloc, ser conscient de les emocions que un sent davant d’un conflicte, per després conèixer i aprendre estratègies de regulació emocional pròpia i aliena, i finalment utilitzar la comunicació assertiva per a la resolució de conflictes. En cadascun dels casos, el jugador ha d’elegir entre cinc estratègies de regulació emocional d’una caixa d’eines, que atorguen diferents puntuacions. Les estratègies són: canvi d’atenció, expressar les emocions a algú que ens entengui, tornar a avaluar la situació en positiu, buscar ajuda i buscar una solució. Després cal triar entre quatre possibles respostes, que també sumen punts: agressiva, passiva, assertiva o per despistar.

Leer el resto de la noticia

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Les víctimes mortals es mantenen en les tres últimes dècades, segons un estudi

La mitjana de víctimes mortals en incendis forestals a l’Estat espanyol no ha baixat en les últimes tres dècades malgrat els protocols de seguretat i les inversions en mitjans, segons un estudi realitzat per investigadors de l’Escola Tècnica d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida (UdL), recentment publicat a la revista Human and Ecological Risk Assessment. Entre 1980 i 2010, les bases de dades oficials comptabilitzen 241 morts (169, participants en les tasques d’extinció) i 1.670 ferits. La ràtio de víctimes per 100.000 hectàrees de terreny cremades a Espanya multiplica per quatre la dels Estats Units (4,5 per 0’91), segons recull el treball, que reclama establir nous enfocaments per augmentar la seguretat tant dels bombers com de la població civil.

Una de les claus, segons els investigadors de l’ETSEA Adrià Cardil i Domingo Molina, és reduir els atrapaments, que representen el 46,2% dels casos amb víctimes mortals als cossos d’extinció d’incendis i el 50% entre els civils. Als Estats Units, aquest percentatge és del 14%. Per això, proposen fer entrenaments amb foc en cremes controlades. «Podria ser una opció per capacitar el personal en casos d’incendi reals, ajudant-los a superar les dificultats de comunicació a causa del soroll procedent de la crema de la vegetació», asseguren. També advoquen per implementar una gestió de boscos més acurada «que redueixi el potencial dels incendis i, per tant, la probabilitat de baixes».

Leer el resto de la noticia

Universidades

UNIZAR – Universidad de Zaragoza
UPNA – Universidad Pública de Navarra
UdL – Universitat de Lleida
UNIRioja – Universidad de La Rioja

Sitio web: http://www.campusiberus.es/

Campus Iberus

Campus Iberus toma carta de naturaleza el pasado 21 de mayo de 2012 con la constitución del Consorcio Campus Iberus. Nace con vocación internacional, está enraizado en su sociedad y comprometido con su desarrollo. Se erige en foco creador de cultura, potenciador del pensamiento y motor de progreso económico, y se configura como un espacio de cambio e intercambio permanente en el que se impulsa la ciencia, la cultura y la tecnología.

En Campus Iberus estamos recorriendo un camino que:

Leer el resto de la noticia

UNIVERSITAT DE LLEIDA

El Servicio de Reproducción de Imagen de la Universidad de Lleida ha adquirido un drone para grabar imágenes aéreas de las diferentes instalaciones de la UdL, ya sean edificios, campos experimentales o excavaciones arqueológicas, entre otros. Este servicio científico-técnico ofrece el sirve de filmación y de toma de fotografías a los diferentes departamentos, servicios, y grupos de investigación de la UdL que estén interesados ​​en disponer de este tipo de material, no sólo como un documento gráfico novedoso sino por a hacer el de proyectos e investigaciones. Leer el resto de la noticia

UNIVERSITAT DE LLEIDA

La herramienta, ideada por la Comisión de Medio Ambiente, ha registrado más de 150 anuncios desde su puesta en marcha

Favorecer la reutilización y minimizar la generación de residuos. Son los objetivos del servicio ReUdlitza, que la Comisión de Medio Ambiente de la UdL ha puesto en marcha en las últimas semanas. La idea es poner en contacto a personas que ofrecen gratuitamente un objeto que ya no usan, con otras que pueden estar interesados ​​en estos productos. Leer el resto de la noticia

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Un modelo matemático desarrollado por la UdL permite hacer previsiones sobre la pervivencia de los carroñeros en el Pirineo

Un estudio publicado en la revista Scientific Reports (grupo Nature) que han llevado a cabo investigadores de la Universidad de Berna y de la Universidad de Lleida pone de manifiesto que, en un plazo de 20 años, un 75% de los 800 buitres comunes que habitan en el Pirineo catalán, podría desaparecer como consecuencia de la falta de animales muertos de los que se alimenta la especie. Leer el resto de la noticia

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Cerveses Ponent‘ (‘Cervezas Poniente’), impulsada por dos titulados de Ingeniería Agrónoma, se puede encontrar en una veintena de restaurantes

El proyecto de elaboración y comercialización de cervezas artesanas

Tras ganar el pasado mes de mayo el I Concurso de Desarrollo de Ideas de Negocio Innovadoras IdeaUdL, dos ingenieros agrónomos titulados por la UdL, ya han puesto en marcha su empresa. Cerveses Ponent SCP Leer el resto de la noticia

 Página 2 de 5 « 1  2  3  4  5 »